Kode etikoa

Gure ospitaleak, probintziako gainerako zentroek bezala, Kode Etiko bat du oinarri, eta printzipio hauek:

  • Artatzen ditugun pertsonekiko errespetua; artatuaren eskubideen defentsa dugu ardatz, eta diskriminazio oro baztertzen dugu (adin, sexu, arraza, maila sozial, ideia edo sinesmenengatikoa).
  • Pazientearen intimitate-eskubidea eta hark emandako jarraibideak errespetatzen dituen kalitate integraleko arreta da gure ezaugarri behinena.
  • Profesional gisa gure pazienteak behar bezala artatzeko konpromisoa, horretarako ahalegin guztia eginez, langile eta baliabideei dagokienez.
  • Zentroko langileekiko errespetua, haien garapen profesionala sustatuz eta eskubideak babestuz.
  • Erakundearekiko eta gizartearekiko errespetua.