Kode etikoa

Gure ospitaleak, probintziako gainerako zentroek bezala, Kode Etiko bat du oinarri, eta printzipio hauek:

  • Artatzen ditugun pertsonekiko errespetua; artatuaren eskubideen defentsa dugu ardatz, eta diskriminazio oro baztertzen dugu (adin, sexu, arraza, maila sozial, ideia edo sinesmenengatikoa).
  • Pazientearen intimitate-eskubidea eta hark emandako jarraibideak errespetatzen dituen kalitate integraleko arreta da gure ezaugarri behinena.
  • Profesional gisa gure pazienteak behar bezala artatzeko konpromisoa, horretarako ahalegin guztia eginez, langile eta baliabideei dagokienez.
  • Zentroko langileekiko errespetua, haien garapen profesionala sustatuz eta eskubideak babestuz.
  • Erakundearekiko eta gizartearekiko errespetua.

Privacy Preference Center

Cookies de navegación

Mejora la navegación y la velocidad de carga de la página

__cfduid

Publicitarias

Estas cookies se establecen a través de vídeos de youtube
incrustados. Registran los datos estadísticos anónimos
sobre, por ejemplo, cuántas veces se reproduce el vídeo y
las configuraciones que se utilizan para la reproducción.

1P_JAR

Analíticas

ID utiliza para identificar a los usuarios

Se utiliza para monitorizar el número de peticiones al
servidor de Google Analytics cuando se utiliza el
Administrador de etiquetas Google

ID utiliza para identificar a los usuarios durante 24 horas
después de la última actividad

_ga, _gat, _gid