Xedea, ikuspena eta balioak

Xedea

Helburu nagusia da laguntza integrala eta integratua eskaintzea buruko gaitzak dituztenei, eta komunitateko zaintzaren jarraipena sustatzea, San Joan Jainkoarenaren Ordenaren balioak oinarri hartuta jardunez.

Asistentzia Psikiatrikorako Sareko partaide da ospitalea, eta sare horren funtzionamendua hobetzen eta osasuneko profesionalak trebatzen laguntzen du.

Ikuspegia

Arreta psikiatrikoan dugun ereduagatik barnean eta kanpoan aintzatetsitako erakunde bat izan nahi dugu, , eta Gipuzkoako lurralde historikoan arreta psikiatrikorako zerbitzu-sare bat eskaini.

Lanean dihardugu gure jardueretan erakunde aparta izateko, eta baliabideak eta gaitasunak modu eraginkorrean kudeatzeko. Hala, emaitzek erakundearen etorkizuna eta profesionalen, gizartearen eta, batez ere, bezeroen gogobetetasuna bermatuko dituzte.

Balioak

San Joan Jainkoarenaren Ordenaren —eta, beraz, gure zentroaren— printzipio nagusiak hospitalitatea, errespetua, erantzukizuna, kalitatea eta espiritualtasuna dira.

Gaixoei eta behartsuei gizarte- eta osasun-arloetan laguntzeko gure balio nagusia HOSPITALITATEA da. Laguntza integral eta humanizatua sustatzen du balio horrek, kalitatea, errespetua, erantzukizuna eta espiritualtasuna gidari dituelarik.

Kalitatea: pazienteen zaintza integralean bikaintasun profesionalez aritzea da guretzat kalitatea, betiere pazienteoi unean-unean behar dituzten baliabide tekniko, pertsonal eta espiritualak eskainiz.

Errespetua: gure zentroen erabiltzaileak dira gure arretagune nagusia, gizaki gisa osorik hartuta; beraz, kontuan hartzen ditugu haien eskubide eta erabakiak, eta gaixoen senitartekoak ere aintzat hartzen ditugu prozesuan. Justizia soziala sustatzen dugu, bai eta eskubide zibilak eta giza eskubideak ere.

Erantzukizuna: erabiltzaileekiko, ingurumenarekiko eta San Joan Jainkoarenaren idealekiko; horretarako, etika aplikatzen dugu gure jardueretan, eta gure baliabideak zuzen banatzen saiatzen gara, gure Zentroen iraunkortasuna bermatzeko.

Espiritualtasuna: erabiltzaile guztiekiko, hau da, paziente, haien senitarteko eta profesionalekiko (sinestun izan ala ez, edo beste erlijio batzuetakoak izan arren); haien behar espiritual eta erlijiosoak artatzen ditugu, eta, hala, ebanjelizazioa bultzatzen dugu.