Lege-oharrari eta pribatutasun-politikari buruzko

SAN JOAN JAINKOARENAREN OSPITALEAREN (DONOSTIA) PRIBATUTASUN-POLITIKA

 Pribatutasun-politika hau aplikatuko zaie, Ospitaleak horretarako gaitutako bideak erabilita, San Joan Jainkoarenaren Ospitaleari (Donostia) (aurrerantzean, Ospitalea) beren datu pertsonalak ematen dizkioten erabiltzaile edo pertsona fisikoei.

Zein da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna San Joan Jainkoarenaren Ospitalea (Donostia) da, posta-helbidea Donostiako San Joan Jainkoarena bideko 12. zenbakian (PK: 20009) eta [email protected] helbide elektronikoa duena.

Nor da eta zertarako balio du Datuen Babeserako ordezkariak?

Interesdunari jakinarazten diogu Datuen Babeserako ordezkari bat dugula; [email protected] helbide elektronikoaren bitartez jar zaitezke berarekin harremanetan, zure datu pertsonalen tratamenduarekin zerikusia duten zalantzak argitzeko.

 

Zer motatako datu pertsonalak tratatzen ditugu?

Ospitaleak prestatutako paperezko euskarrietan zein euskarri elektronikoetan bildutako datu pertsonalak, ondoren azaltzen diren tipologietakoak:

 • Identifikazio-datuak (izen-abizenak, argazkiak, helbide elektronikoa, posta-helbidea…).
 • Datu ekonomikoak eta finantzarioak (kontu-korronteen zenbakiak, kreditu- eta zordunketa-txartelen zenbakiak).
 • Datu profesionalak, akademikoak eta prestakuntzari dagozkionak (titulazioak, prestakuntza-ikastaroak).
 • Ezaugarri pertsonalak, inguruabar sozialak.
 • Pazientearen historia klinikoan dauden osasunari buruzko datuak.

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak? Zenbat denboraz gordetzen ditugu zure datu pertsonalak?

Helburu hauetarako tratatuko dira interesdunak emandako datu pertsonalak:

 1. Erabiltzaileari osasun-laguntza osoa emateko. Behar duzun osasun-laguntza integrala emateko eta horretarako beharrezkoak diren Ospitaleko osasun- eta administrazio-zerbitzuak behar bezala kudeatzeko helburuz tratatuko dira zure datu pertsonalak. Legez aurreikusitako epeen arabera gordeko dira zure datu pertsonalak. Besteak beste, hauek egiten ditugu:

 

 1. Pazienteak onartzeko/alta emateko beharrezko tramiteak.
 2. Mediku-hitzorduak kudeatzea eta gogoraraztea.
 3. Ospitalera joan izanaren egiaztagiriak egitea hala eskatzen duten zure senitartekoei edo zurekin harremana duten pertsonei, araudiak baimentzen duen neurrian.

 

 1. Lanpostuetarako izangaiak hautatzea. Hutsik dagoen lanpostu baterako izangaia hautatzeko eta, ondoren, hautatua izanez gero, dagokion pertsonarekin harremanetan jartzeko helburuz bakarrik tratatuko dira jasotzen diren curriculumak eta haietan ageri diren datu pertsonalak. Zure datuak konfidentzialak dira, eta zehaztutako helburuz bakarrik erabiliko dira, barne-mailan.  Emandako datu pertsonalak dagokion helburua betetzeko beharrezko denboran gordeko dira.
 1. San Joan Jainkoarenaren Ospitaleko (Donostia) boluntario izan nahi duzu? Eskuzabaltasunez beren denbora, ezagupenak eta konpromisoa oparitzen dizkiguten pertsonak funtsezkoak dira guretzat. Boluntario izateko ematen dizkiguzun datuak izen-ematea kontrolatzeko eta kudeatzeko helburuz tratatuko ditugu. Dagokion helburua betetzeko eta helburu horren eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko denboran gordeko dira datuak.
 1. Behar al duzu konpainia espirituala edo erlijiosoa? Onartzen baduzu, izan ditzakezun behar erlijioso eta espiritualak estalita uzteko helburuz tratatuko ditugu zure datu pertsonalak. Dagokion helburua betetzeko eta helburu horren eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko denboran gordeko dira zure datu pertsonalak.
 1. Jaso nahi al duzu Erakundearen urteko egutegia, eta San Joan Jainkoarenaren Ospitalearen (Donostia) jardueren, informazioen eta elkartasun-kanpainen berri? Erabiltzaileei urteko egutegia doan bidaltzeko helburuz tratatuko dira haiek emandako datuak, bai eta, edozein komunikabide erabilita, San Joan Jainkoarenaren Ospitaleak (Donostia) antolatutako ekintza, jarduera edo kanpainen gaineko informazioa helarazteko ere. Informazio korporatiboa jasotzeko interesa duten pertsonen datu pertsonalak denbora mugagabez gordeko dira sisteman, baldin eta interesdunak ez badu eskatzen datuok ezabatzeko.
 1. Jaso nahi al duzu kalitate eta eraginkortasun goreneko zerbitzua? Zure iritzia jakin nahi dugu. Lagundu iezaguzu gure Zentroan ahalik eta eraginkortasun handiena lortzen. Noizean behin, baliteke gogobetetasun-inkestetan parte hartzeko eskatzea San Joan Jainkoarenaren Ospitaleak (Donostia), edo zure datu pertsonalak erabiltzea zerbitzuak berrikusteko, kontrolatzeko, garatzeko eta hobetzeko. Dagokien helburua betetzeko beharrezko denboran gordeko dira zure datu pertsonalak.
 1. Erabiltzaileak egindako kontsulta-eskaerak, datuen babeserako eskubideen erabilera eta erabiltzailearen informazioa, esker onak, kexak eta erreklamazioak kudeatzea, haren beharrei erantzuteko. Kontsultaren bat egiten duzunean, erreklamazio, kexa edo iradokizunen bat helarazten diguzunean edo datuen babeserako eskubideez baliatzen zarenean, zure eskabidea bideratu eta erantzuna eman ahal izateko helburuz tramitatuko dira zure eskabidean ematen dizkiguzun datuak. Dagokion helburua betetzeko eta helburu horren eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko denboran gordeko dira zure datu pertsonalak.
 1. Kontratuak egikaritzea eta fakturatzea. Kontratatutako zerbitzua emateko, kontratua fakturatzeko eta aplikagarriak diren legezko betebeharrak betetzeko helburuz tratatuko dira kontratatzaileek kontratazio-prozesuetan emandako datuak. Dagokion helburua betetzeko eta helburu horren eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko denboran gordeko dira datuak, zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren arabera, eta fitxategiei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritako epeak ere beteko dira.
 1. Gure komunikabideetan eta kanpokoetan informazio-argitalpenak egiteko erabiliko ditugu zure argazkiak eta bideoak, horretarako baimena ematen badiguzu. Irudi eta/edo bideoetan jasotako zure datu pertsonalak oso baliagarriak dira Ospitaleak egiten dituen jardueren eta kanpainen berri emateko. Ospitalearen komunikabideetan argitaratzeko helburuz tratatuko dira zure datuak, eta, batzuetan, baita kanpoko beste komunikabide batzuetan argitaratzeko ere. Denbora mugagabez gordeko dira sisteman zure irudiak eta/edo bideoak, baldin eta interesdun gisa horiek ezabatzeko eskatzen ez baduzu.
 1. Bideo-zaintza, zure eta Ospitaleko instalazioen segurtasuna zaintzeko. Bideo-zaintzako kamerek grabatutako irudiak edo bideoak tratatuko dira eraikineko instalazioen, pertsonen eta ondasunen segurtasuna bermatzeko. Bideo-zaintzako sistemek hartutako irudiak hilabeteko epean ezabatuko dira, gehienez,irudiok hartzen direnetik zenbatzen hasita.

 

Zer ahalbideratzen digu zure datu pertsonalen tratamenduak?

Zure datu pertsonalen tratamendua ondorengo prozesuetan: kontsulta- eta informazio-eskaerak, kexak, erreklamazioak eta bestelako komunikazio-kanalak eta bideo-zaintza Ospitalearen interes legitimoari dagozkie, Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Zerbitzuak emateko kontratua egikaritzea da kontratazioarekin lotuta emandako zure datuen tratamendurako legezko oinarria, Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 6.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Jarduketa hauekin egiten dugun datuen tratamendua: informazio korporatiboa bidaltzea, hautagaiak hautatzea eta Erakundearen komunikabideetarako argazkiak eta bideoak egitea, interesdunak askatasunez ematen duen baimenarekin, Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 6.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera. Espresuki eta esplizituki adierazi beharko da horretarako adostasuna, gaitutako bideak erabilita. Adostasun edo baimen hori edozein unetan ezezta daiteke; eskubideez baliatzeko aurrerago adierazitako bideak erabilita adierazi beharko da hori.

Lagatzen edo komunikatzen al dizkiegu zure datu pertsonalak hirugarrenei?

Agintari, organo judizial edo organismo publikoei jakinarazi edo laga ahal izango zaizkie zure datu pertsonalak, baldin eta komunikazio hori nahitaezkoa edo beharrezkoa bada eskatutako legezko betebehar bat betetzeko.

Kasu jakin batzuetan, zerbitzuen hornitzaileei eta hornitzaile baten partaidetza behar duen prozedura bat kudeatzeko eta egikaritzeko beharrezkoak diren hirugarrenei laga ahal izango zaizkie zure datuak.

Ospitaleak ez dizkie hirugarrenei nazioarteko transferentziak egiten, eta ez du hori egiterik aurreikusten. Horrelakorik egingo balitz, indarrean dagoen araudiak eta agintari ikuskatzaileak helburu horrekin ezarritako legezko aurreikuspen, gomendio eta jarraibideak beteta egin beharko litzateke.

Zer eskubide ditut nire datu pertsonalei dagokienez?

Indarrean dagoen datuen babesari buruzko araudiaren arabera, interesdunari jakinarazten diogu honako eskubide hauek dituela: pdf

 • Datuak eskuratzeko eskubidea. Datuen tratamenduaren arduradunarengana jo eta zure datuak tratatzen ari diren jakiteko eta tratamenduaren helburua zein den jakiteko eskubidea, bai eta datuon kopia bat eskuratzekoa ere.
 • Datuak zuzentzeko eskubidea. Zehatzak ez diren edo osatu gabe dauden datu pertsonalak zuzentzeko eskubidea, tratamenduaren arduradunaren bidegabeko atzerapenik gabe.
 • Datuak eramateko eskubidea. Datu pertsonalak erabilera arrunteko, irakurketa mekanikoko eta elkarreragingarriko eta beste arduradun bati transmititu ahal izateko moduko formatu egituratuan entrega diezaiotela eskatzeko eskubidea, baldin eta tratamendua kontratu bat egikaritzean edo adostasunean oinarritzen bada.
 • Datuak ezabatzeko eskubidea. Izaera pertsonaleko datuak ezabatzea eskatzeko eskubidea, kasu hauetan:
  • Eskuratu ziren helbururako beharrezkoak ez izatea.
  • Adostasunean oinarrituta dagoenean.
  • Aurkaratzeko duzun eskubidea erabili duzunean.
  • Datuak legez kontra tratatu direnean.
  • Datuak legezko betebehar bategatik ezabatu behar direnean.
  • Informazio-gizartearen zerbitzu-eskaintzarekin lotuta eskuratu direnean.
 • Datuei aurka egiteko eskubidea. Datuen arduradunak tratamendu hauetakoren bat egitearen aurka azaltzeko interesdunak duen eskubidea:
  • Interes legitimoan edo publikoan oinarritzen denean, profilak egitea barne.
  • Helburua zuzeneko marketina denean.
 • Datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskubidea. Tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea; datuen tratamendua bertan behera lagatzea edo datuak beste helbururen baterako gordetzea eska daiteke.
 • Erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea. Eskubide honekin lortu nahi dena da ez zaitezela izan zure datuen tratamenduan bakarrik oinarritutako erabaki baten xede, profilak egitea barne, horrek zugan efektu juridikoak sortzen dituenean edo antzera eragiten dizunean, nabarmenki.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta eramateko, eta datuen tratamendua mugatzeko eta aurka egiteko, zein zure datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izateko dituzun eskubideez baliatzeko, helbide honetara jo behar duzu: San Joan Jainkoarena bidea 12, Donostia (20009). Edo helbide elektroniko honetara: [email protected]. Halaber, interesdunak kaltetu gisa dituen eskubideez baliatzeko aukera du –araudian aurreikusitako baldintzetan–, bai eta Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren (www.aepd.es) aurrean erreklamazioa aurkezteko aukera ere.

Salaketen kanala

Delituak Prebenitzeko Eskuliburuetan adierazten den bezala, San Joan Jainkoarenaren Ordena Ospitalarioaren Gaztelako probintziako zentroetako langileak behartuta daude kode etikoarekin bat ez datorren, arau-hauste izan daitekeen eta, beren eginkizun profesionalak betetzerakoan, Erakundearen ospea edo izen onari kalte egin diezaiokeen jokaera oro ez onartzera.

Langile batek edo hirugarren batek bide hauek ditu, San Joan Jainkoarenaren Ordena Ospitalarioaren Gaztelako probintziako zentroekin lotuta, araudiaren, erakundearen balioen edo Kode Etikoaren aurkakoak izan daitezkeen jarduketen edo egoeren berri emateko:

 • Nagusiarekin kasuari buruz hitz egitea.
 • Salaketen kanalaren bitartez jakinaraztea: [email protected].

Salaketetan jasotzen diren datu pertsonalak jakinarazi ahal izango dira, diziplinazko neurriak hartzeko, dagozkien prozedura judizialak tramitatzeko edo, arau-hauste penal edo administratiboen kasuan, organismo publikoei helarazteko, hala badagokie. Legez aurreikusitako epeen arabera gordeko dira datu pertsonalak.

Nabarmendu nahi dugu salaketen kanalean, fede onez, gertaeren edo jarduketen berri ematen dutenek ez dutela errepresaliarik eta beren aurkako ondoriorik jasango.

Betearazpen-batzordeak tramitatzen ditu salaketak, eta bera arduratzen da hoaiek egiaztatzeaz eta konpontzeko neurriak bultzatzeaz.